Frågor och svar

Är detta en tävling i friskvård?

Istället för stegtävling och annan typ av friskvårdstävling fokuserar vi på minskad klimatpåverkan. Det gör att alla på arbetsplatsen kan delta och dessutom bidra till att rädda klimatet. Att cykla till jobbet istället för att ta bilen är bra både för kroppen och klimatet. 

Hur tävlar man i källsortering?

Att slänga sina sopor på rätt plats kan faktiskt vara svårare än vad många tror. Långt ifrån alla deltagare brukar ha alla rätt i vår tävling.

Vad är alternativa proteinkällor?

Köttkonsumtion har stor påverkan på klimatet. För att minska klimatpåverkan kan man byta ut sitt kött till t.ex. baljväxter, oumph eller varför inte syrsor i chili?

Hur räknas min klimatpåverkan ut?

Varje deltagare får möjlighet att fylla i ett formulär med ett antal frågor. Statistiken bygger på fakta från IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Kan alla arbetsplatser i Sverige delta?

Just nu kan vi erbjuda hela vårt paket i Stockholms län samt Göteborgsområdet. Allt förutom teambuildingträffen erbjuds i övriga Sverige.

Hur får man poäng?

Vissa aktiviteter minskar klimatpåverkan mer än andra och ger därför fler poäng. Alla aktiviteter under utmaningen ger poäng - även om du också brukade göra aktiviteterna redan innan utmaningen.

Vad är det för aktiviteter som ger poäng?

Några exempel är källsortering, ta cykeln istället för bilen och att laga något som annars hade slängts.

Kan alla på arbetsplatsen delta?

Ja! Alla kan delta oavsett fysiska förutsättningar eller förkunskaper.

Klimatutmaningen startades för att på ett roligt och teamskapande sätt hjälpa företag och organisationer att minska sina anställdas personliga klimatpåverkan. Våra kunder arbetar ständigt med att minska sin miljö- och klimatpåverkan och vittnar om att personalen har fortsatt den positiva utvecklingen även efter deltagandet i Klimatutmaningen.